Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Pietarsaaressa
Yhdistyksemme edustajat kaupungin vahusneuvostossa ovat varsinaisena Antero Varila ja varalla Rauno Palo.

Antero Varila toimii v. -22 myös Pietarssaaren kaupungin edustajana Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhyusneuvostossa.

Yhdistyksemme jäsen Lauri Ylihärsilä toimii myös Pohjanmaan Kansallisen Senioripiirin hallituksessa.
 

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.